YY87

A R C H I T E K T U R A

nazwa DOM JEDNORODZINNY W SIEDLCACH

autor DAMIAN FLORCZYKIEWICZ

inwestor PRYWATNY

powierzchnia 160 M2

projekt 2015

realizacja -