YY87

A R C H I T E K T U R A

nazwa BIURO FIRMY FALKEN TRADE W OLSZTYNIE

autor DAMIAN FLORCZYKIEWICZ

inwestor PRYWATNY

powierzchnia OK. 1000 M2

projekt 2016

realizacja 2017-2018