OPIS KONCEPCJI

 

Projektowany budynek przyjmuje formę odwróconej litery „Z” usytuowanej dłuższym bokiem w poprzek działki, zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy. Zaprojektowano dwie wyraźnie zarysowane bryły nawiązujące swoim charakterem do lokalnej architektury Warmińskiej, połączone rachitycznym, nie rzucającym się w oczy łącznikiem. Główna- widoczna z ulicy część budynku, została wykończona materiałami charakterystycznymi dla lokalnej architektury. Elewację zaprojektowano w postaci tradycyjnych trójwarstwowych ścian zewnętrznych wykończonych czerwoną cegłą z lokalnymi wstawkami z pionowych lameli. Druga z brył została usytuowana w głębi działki. Płaszczyzna dachu wykończona została czerwoną dachówką ceramiczną.

YY87

A R C H I T E K T U R A

DOM W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

 

autor DAMIAN FLORCZYKIEWICZ

inwestor PRYWATNY

powierzchnia 200 m2

koncepcja 2022

status PROJEKT BUDOWLANY