OPIS KONCEPCJI

 

Otoczenie planowanej inwestycji stanowi historyczna tkanka miejska dzielnicy Włochy. Bezpośrednie sąsiedztwo to zurbanizowane tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

Punktem wyjściowym dla ukształtowania zabudowy stało się stworzenie nowego budynku, który swoimi rozwiązaniami i skalą nawiązywałby do budynku sąsiedniego. Zaproponowano prostopadłościenną bryłę przysuniętą do istniejącego budynku tworząc  z nim zabudowę bliźniaczą. Elewacja frontowa usytuowana została wzdłuż linii zabudowy wyznaczonej przez MPZP tworząc kontynuację pierzei. 
 

Dopełnieniem dla sposobu kształtowania bryły budynku są przyjęte rozwiązania materiałowe oraz detale architektoniczne. Całość założenia utrzymana będzie w przyjemnych dla oka stonowanych barwach. Przeważa kolorystyka jasno-szara uzupełniona okładzinami oraz stolarką w ciemnym kolorze  Zastosowane detale wykończeniowe oraz równy rytm elewacji stanowią nowoczesne nawiązaniem do rozwiązań charakterystycznych dla historycznej zabudowy występującej w okolicy.  

YY87

A R C H I T E K T U R A

KONCEPCJA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WARSZAWIE

 

autor DAMIAN FLORCZYKIEWICZ

inwestor PRYWATNY

powierzchnia 500,0 m2

projekt 20221/2022

status PROJEKT BUDOWLANY